Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

PODLASKA OLIMPIADA WIEDZY BIOLOGICZNEJ

Email

Trzech uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej. Uczniowie musieli napisać pracę – esej na wybrany temat spośród pięciu podanych. Prace były oceniane przez recenzenta (nauczyciela - opiekuna) i recenzentów z Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu i wzmocnieniu współpracy między uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a naukowcami i uczelnią wyższą.

Do kolejnego etapu (półfinał), który będzie  polegał na rozwiązaniu testu wiedzy biologicznej,  zakwalifikowała się uczennica klasy 4ae Karolina Radzajewska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Emilia Świderska

Więcej…

Azja na tapecie...

Email

 

 

Konkurs wiedzy o Prawie Wyborczym

Email

W środę 1 marca 2017 roku na terenie szkoły  grupa 5 uczniów wzięła udział w Ogólnopolskim Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory . Organizatorem konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ideą konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, krzewienie wartości, które będą zachęcać młodych ludzi w przyszłości do brania udziału w wyborach.


Do konkursu przystąpili uczniowie:
Jasińska Martyna - uczennica klasy 2b LO
Maciorowska Natalia - uczennica klasy 2b LO
Dębowska Angelika -uczennica klasy 2w LO
Kamińska Sandra - uczennica klasy 1 ae Technikum
Szymkiewicz Maciej - uczeń klasy 3d Technikum


E. Borawska, H. Waszkiewicz

 

Więcej…

Jeśli ludzie zapomną, kamienie wołać będą...

Email

Tradycją naszej szkoły jest przywracanie pamięci o tragicznych losach Żołnierzy Wyklętych . Krótka uroczystość z udziałem uczniów to jak odpowiedź echa minionych lat,  przebrzmiałych lecz słyszalnych w historii naszego Narodu. Dziś do widowni przemówili sami  Wyklęci: modlitwą, fragmentem listu, grypsem więziennym i wyrokiem sądu. To świadectwa wstrząsającej historii życia ludzi, którzy już odeszli.


Za pomoc w realizacji uroczystości dziękujemy uczniom:


Sandrze Kamińskiej uczennicy  klasy 1ae
Natalii Olszewskiej uczennicy  klasy 1ae
Sebastianowi Zaborowskiemu uczniowi  klasy 1ae
Dominikowi Wołyniec uczniowi  klasy 1ae
Cezaremu  Czarnieckiemu  uczniowi  klasy 1ae
Jakubowi Jagielskiemu uczniowi  klasy 3d
Narkowi Adamyan uczniowi  klas 3d
Grzegorzowi Lendo uczniowi  klasy 3d

Ewa Borawska i Halina Waszkiewicz

 

Więcej…

Poczuj radość Ewangelii!

Email

Trwa  przyjmowanie  zgłoszeń  do  XXI  Ogólnopolskiego  Konkursu  Wiedzy  Biblijnej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tegoroczny zakres konkursu obejmuje: Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana wraz z wprowadzeniami,  przypisami  i  komentarzami  oraz  słownikiem. TEKST JEST DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU.

Tekstem źródłowym  jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja świętego Pawła, 2011).  Co  roku  w  konkursie  organizowanym  przez  Katolickie  Stowarzyszenie „Civitas Christiana”  uczestniczy  ok. 30  000  młodych  z  ponad  1500  szkół.  Najlepsi  mają  szansę  na zdobycie  indeksów  uprawniających  do  podjęcia  studiów  w  wielu  renomowanych  uczelniach wyższych,  bez  egzaminów  wstępnych,  na  kilkunastu  kierunkach  kształcenia,  takich  jak: teologia, filozofia, historia, ale również politologia, dziennikarstwo, socjologia, italianistyka i filologia angielska. Ponadto na zwycięzców i ich katechetów czekają zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe. Etap szkolny -21 marca 2017r. (wtorek)- 6 godzina lekcyjna. Zgłoszenia do 8 marca u ks.Tomasza.

Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.okwb.pl/

Strona 2 z 104

Facebook