Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Tytuł „Szkoły Odkrywców Diamentów” dla JEDNOSTKI

Email

Reprezentacja Zespołu Szkół Nr2 im.9.PSK w Grajewie, 20 września bieżącego roku, uczestniczyła w uroczystej gali podsumowującej program wsparcia dla młodych innowatorów, który  obecnie tworzy 13 podlaskich firm i Politechnika Białostocka.

W tym roku po raz pierwszy przyznano tytuły „Szkoły Odkrywców Diamentów” i bardzo nam miło, iż znaleźliśmy się w gronie „placówek, które stwarzają warunki i aktywnie wspierają rozwój młodzieży oraz pobudzają w niej chęć poznawania tajników nauki i technologii”.

Podczas uroczystości Rektor Dzienis przypominiał: „naszym celem jest odnajdywanie i wspieranie młodych osób, które dzięki naszej pomocy finansowej – już na wczesnym etapie edukacji – mogłyby w sposób swobodny, nieobarczony ograniczeniami finansowymi, rozwijać swój talent w zakresie nauk ścisłych, uczyć się pracy w grupie i odnajdywać nowe możliwości rozwoju”.

Jestem przekonana o tym, że Uczniowie naszej szkoły nadal będą rozwijać swoje zainteresowania
i kłaść nacisk na edukację w tych kierunkach. Docenieni w swych działaniach, zachęcamy kolejne zespoły uczniowskie do podjęcia wyzwania i aplikowania do programu „Odkrywcy Diamentów”. Najbliższe posiedzenie Kapituły już 19 października 2018roku. Powodzenia!

Beata Strzałkowska

https://bialystok.tvp.pl/39095073/trzy-lata-programu-grantowego-odkrywcy-diamentow-dla-mlodych-innowatorow

http://odkrywcydiamentow.com.pl/aktualnosci/

Obchody 74. rocznicy bitwy żołnierzy 9. PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy

Email

 

Certyfikowana klasa mundurowa w Jednostce

Email

W dniach od 3 do 6 września 2018 r. uczniowie klasy mundurowej II LO z Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie  uczestniczyli w ” Czterodniowym obozie szkoleniowym dla nauczycieli i uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe z województw wschodniej i centralnej Polski”.

Od tego roku szkolnego Zespół Szkół Nr 2 jest uczestnikiem  „II Edycji Pilotażowego programu  wpierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Tylko 2 szkoły z województwa podlaskiego /w tym nasza/ zakwalifikowały się do w/w programu opracowanego i wspieranego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Udział szkoły w programie daje możliwość uczestniczenia uczniów klasy mundurowej w obozach szkoleniowych. Za nami pierwszy, a przed nami kolejne.  Szkolenie odbyło się w ramach  „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu – Edukacja Wojskowa – zatwierdzony przez sekretarza stanu MON”. Prowadzone zajęcia przez zawodowych żołnierzy  w sposób ciekawy łączyły zabawę z nauką, kształtując właściwe postawy wśród młodzieży takie jak, aktywne spędzanie czasu, dyscyplinę, jak również zacieśniania więzi oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Obóz wojskowy zorganizowany został przez Ligę Obrony Kraju w Olsztynie, organizatorzy wykazali się dużym profesjonalizmem, z którego mogli skorzystać „młodzi żołnierze” przez 4 dni doświadczając życia w wojsku. Młodzież w ramach przewidzianych zajęć zamieniała teorię w praktykę, realizowała program w ramach, którego uczestniczyli w zajęciach z zakresu: podstawy musztry, rozpoznanie wojskowe, terenoznawstwo, szkolenie inżynieryjno- saperskie, taktyka, łączność, obrona przed bronią masowego rażenia, szkolenie strzeleckie, zasady bezpiecznego użycia broni palnej,  zajęcia praktyczne na strzelnicy z wykorzystaniem broni strzeleckiej małokalibrowej oraz centralnego zapłonu.

Więcej…

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Email

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Email

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

poniedziałek 03.09.2018

godzina 10.00

Strona 10 z 141

Facebook