Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Nie ufaj bezgranicznie

Email

Wzorem lat ubiegłych przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w dniach od 13 do 16 marca przeprowadził w naszej szkole zajęcia edukacyjno – informacyjne pod hasłem: „Nie ufaj bezgranicznie”. W spotkaniach tych wzięli udział uczniowie wszystkich klas maturalnych. Głównym celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z faktu podjęcia pracy za granicą oraz wypracowanie u uczniów skutecznych mechanizmów obronnych wobec coraz bardziej nasilających się negatywnych zjawisk społecznych.

Beata Szczepańska

 

Więcej…

Konkurs matematyczny „Matematyka Pasją Technika”

Email

W miniony piątek, 03 marca 2017 r.,  odbył się II etap konkursu matematycznego „Matematyka Pasją Technika” skierowanego do uczniów technikum. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Technicznych  w Suwałkach, natomiast patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Suwałki.

Do rywalizacji przystąpiło  42 uczniów   trzecich i czwartych klas techników z terenu całego województwa. Uczniowie Ci w grudniu 2016 r. przeszli pomyślnie I etap, zdobywając największą w swojej kategorii wiekowej liczbę punktów.

Uczestnicy otrzymali do rozwiązania zestaw  składający się z 10 zadań zamkniętych, w których za błędną odpowiedź odejmowano punkty, oraz 5 zadań otwartych.

W trakcie sprawdzania prac przez komisję, wszyscy uczestnicy wzięli udział w turnieju planszowej gry QUARTO.

Po zakończeniu rywalizacji  odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom – zdobywcom pierwszych pięciu miejsc w obu kategoriach.

Naszą szkołę reprezentowali Dariusz Szpakowski z kl. IV D oraz Arkadiusz Świderski z kl. III D.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Arkadiusz Świderski zajął IV miejsce w kategorii klas trzecich! Zwycięzcy serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Pozostałych uczniów szczerze zachęcam do udziału w konkursach matematycznych.

 

Agnieszka Charmułowicz

 

Więcej…

PODLASKA OLIMPIADA WIEDZY BIOLOGICZNEJ

Email

Trzech uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Podlaskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej. Uczniowie musieli napisać pracę – esej na wybrany temat spośród pięciu podanych. Prace były oceniane przez recenzenta (nauczyciela - opiekuna) i recenzentów z Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, uzdolnień badawczych i kreatywności uczniów. Olimpiada ma za zadanie popularyzowanie nauk biologicznych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zainteresowani biologią, opanują wiedzę biologiczną co najmniej w zakresie obowiązującej podstawy programowej z biologii szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie rozszerzonym.
W założeniach Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej służy rozwijaniu i wzmocnieniu współpracy między uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a naukowcami i uczelnią wyższą.

Do kolejnego etapu (półfinał), który będzie  polegał na rozwiązaniu testu wiedzy biologicznej,  zakwalifikowała się uczennica klasy 4ae Karolina Radzajewska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Emilia Świderska

Więcej…

Azja na tapecie...

Email

 

 

Konkurs wiedzy o Prawie Wyborczym

Email

W środę 1 marca 2017 roku na terenie szkoły  grupa 5 uczniów wzięła udział w Ogólnopolskim Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory . Organizatorem konkursu jest Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ideą konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, krzewienie wartości, które będą zachęcać młodych ludzi w przyszłości do brania udziału w wyborach.


Do konkursu przystąpili uczniowie:
Jasińska Martyna - uczennica klasy 2b LO
Maciorowska Natalia - uczennica klasy 2b LO
Dębowska Angelika -uczennica klasy 2w LO
Kamińska Sandra - uczennica klasy 1 ae Technikum
Szymkiewicz Maciej - uczeń klasy 3d Technikum


E. Borawska, H. Waszkiewicz

 

Więcej…

Strona 10 z 113

Facebook