Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z2
z3
z4
z5
z6
z7
z8
z9

Zmarł wielki patriota Kpt Franciszek Duba

Email

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP Kpt Franciszka Duby żołnierza 9. PSK AK, uczestnika bitwy 9. PSK AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy w 1944 r. Delegacja ze szkoły/poczet sztandarowy, strzelcy, dyrektor szkoły, pracownicy/ uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych w dniu 03 listopada 2017 r.  oddając hołd ostatniemu żołnierzowi 9. PSK AK.

Duba Franciszek

Syn Piotra i Anny z Dawidowskich. Urodził się 4.1.1924 r. w Koszarówce. Do wybuchu wojny pracował na gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji niemieckiej, 4 czerwca 1942 r. zaczął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Jednocześnie pracował w Zarządzie Drogowym przy remoncie dróg. Wobec groźny aresztowania przez niemiecką żandarmerię zdążył zbiec 12 marca 1944 r. Odtąd działał w oddziale dywersyjnym Kedywu. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego strzelca. Dnia 24 czerwca 1944 r. walczył z żandarmerią niemiecką pod wsią Okół. Pod koniec lipca 1944 r. dołączył do 5 szwadronu 9 Pułku Strzelców Konnych AK na bagnach nadbiebrzańskich. Brał udział w potyczkach pod Dębcem, leśniczówką Ciszewo i Choszczewem. Walczył w ostatniej bitwie na Grzędach w dniu 8 września 1944 roku. Został ciężko ranny w prawy bok. Po bitwie przedostał się do domu, gdzie powrócił do zdrowia. W 1947 r. nie ujawnił się. Był przesłuchiwany jeszcze w 1952 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie. Kilka lat po wojnie zamieszkał w Grajewie. Aż do przejście na emeryturę pracował w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Grajewie.

Więcej…

Literacko – Muzyczne Zaduszki

Email

„Życie ludzkie jak iskra, jak płomyk zdmuchnięty powiewem wiatru, jak wiersz niedokończony - błyska i gaśnie", ale przecież coś pozostaje...

Listopad to miesiąc, który sprzyja zadumie i wspomnieniom. Życie człowieka jest pełne nieoczekiwanych zdarzeń. Na swojej drodze spotykamy tysiące ludzi. Nie sposób o wszystkim i o wszystkich pamiętać. Są jednak tacy, którym jesteśmy winni naszą szczególną pamięć i wdzięczność. Wśród nich są nauczyciele, pedagodzy, uczennice. Jedni byli drogowskazami w podróży edukacyjnej, przewodnikami po świecie wiedzy i kultury, inni swoją pogodą ducha wpisali się w historię klasy, szkoły. To właśnie tym osobom oraz wszystkim bliskim, którzy odeszli dedykowane były szkolne Zaduszki. W listopadowy nastrój wprowadzili zebranych uczniowie naszej szkoły oraz Pani Anna Jachimska – lokalna poetka.  Wiersze znanych poetów, poezja pani Anny Jachimskiej oraz piękne utwory muzyczne wzbudziły refleksją nad ludzkim losem, przemijaniem i sensem życia.

Więcej…

Konkurs Bobra XII

Email

Konkurs Bóbr

Konkurs Bobra XII !

Wszyscy uczniowie ZS 2 w Grajewie chcący wziąć udział w konkursie Bobra (http://www.bobr.edu.pl/ ) powinni zarejestrować się na platformie e-learningowej www.mCourser.pl, jako szkołę dodać "Technikum w Grajewie" i zgłosić się do nauczycieli koordynujących. Więcej informacji o konkursie u niżej wymienionych osób:

Marcin Bobrowski – Sala 1

Krzysztof Gutowski/Bogdan Arkadiusz – Sala 4

Agnieszka Danowska – Sala 5

Konkurs odbędzie się

13 Listopada 2017 12.00 – 13.00

 

Przekuwanie teorii w praktykę

Email

W tym roku szkolnym grupa tegorocznych maturzystów ma za sobą  dwa spotkania w ramach zajęć tzw. żywej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Przekuwanie teorii w praktykę, to jeden z tych sposobów żeby przybliżyć uczniom świat, który nie powinien być im znany tylko z podręczników wiedzy o społeczeństwie. Pierwsze spotkanie  maturzystów  dotyczyło samorządów i odbyło się w Urzędzie Miasta w Grajewie. O arkanach prac gminy, jako najmniejszej jednostki samorządowej opowiadał wiceburmistrz Maciej Bednarko.  Drugie spotkanie odbyło się na sali sądowej w Sądzie Rejonowym w Grajewie. Uczniowie obserwowali z ław  przeznaczonych dla publiczności przebieg procesu sądowego. Sędzia Aneta Frączek w bardzo obrazowy sposób wyjaśniła, jak  proceduralnie przebiega proces i co ma na celu.

Więcej…

Spotkanie z historykiem dr Aleksandrem Miśkiewiczem w GIH

Email

Dnia 28 października w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyło się spotkanie autorskie z historykiem dr. Aleksandrem Miśkiewiczem, które połączone było z promocją jego książki „Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów polskich w XX wieku”. Autor opowiedział w ciekawy sposób o udziale Tatarów w II wojnie światowej jako sojusznika Polaków i ich wkładzie w kształtowanie się kultury na naszych ziemiach po odzyskaniu niepodległości. Wykładowi miała okazję przysłuchiwać się także delegacja z naszej szkoły.

Grzegorz Wysocki


Strona 9 z 126

Facebook