Zespół Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

z1
z10
z11
z12
z13
z14
z15
z2
z3
z4
z5
z6
z8

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Dnia 11 stycznia 2016r o godz. 10.00 odbyła  się w naszej szkole Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie musieli rozwiązać test złożony z 50 pytań zamkniętych. Mieli na to 60 minut. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Olimpiada organizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad /Dz. U. Nr 13, poz.125/.

Tematyka Olimpiada obejmowała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią  a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

Emilia Świderska


 


 


Facebook